UT Billie Eilish by Takashi Murakami

Art Direction : YOSHIROTTEN
Graphic Design : Satomi Umezu (YAR)
Movie Direction : Tatsunori Kasai (YAR)
CG : Yuki Watanabe (YAR)
Produce : Yusuke Nakano (YAR)