UT Billie Eilish by Takashi Murakami
Teaser Movie

Art Direction : Yoshirotten (YAR)
Graphic Design : Satomi Umezu (YAR)
Movie Direction : Yusuke Kasai (YAR)
CG : Yuki Watanabe (YAR)
Produce : Yusuke Nakano (YAR)