A.T.A.D

Art Direction : YOSHIROTTEN
Space Design : Kei Nagata (YAR)
Graphic Design : Junpei Inoue (YAR)
Animation : Tatsunori Kasai (YAR), Natsumi Sunohara (YAR)
Project Manager : Shunkichi Yokoyama (YAR)